Friday, March 23, 2012

НЯМДОРЖ ЗҮТГЭСЭЭР...

Нямдорж байргүй түрээсийн байранд гэж зүтгэсээр. Үүнд нь үнэмших дурак Монголоос олдох юм болов уу. Алс баруун хязгаарын сонгогчид нь харин яах бол...

No comments:

Post a Comment