Tuesday, January 10, 2012

ЖИНХЭНЭ МОНГОЛ ЭР ХҮН

Энэ зургийг ХӨДӨЛМӨР сонинд гаргаж байсан санагдана. Тэгэхэд Т. Мандир гуай "Чи жинхэнэ монгол эр хүн болно" гэсэн тайлбартай тавьж байсан.

No comments:

Post a Comment