Tuesday, April 17, 2012

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЭРХ ЧӨЛӨӨТ

Монголд мөнгөөр хэмжигдэхгүй юм гэж үгүй болжээ.Радио, телевиз, сонин бүгд л мөнгө цутгуулаад захиалгат мэдээллэр манийгаа бөмбөгдөж мунхруулж байдаг байна.

No comments:

Post a Comment