Monday, September 19, 2011

ХЭЭЛ ХАХУУЛЬД ИДЭГДЭВ ЭЭ, ХӨӨРХИЙ

Авилгатай тэмцэх газар арав байгаад ч байдал дээрдэхгүй нь шиг байна. Хүн нэг гараараа нөгөө гараа барьдаггүй шиг. Хэзээ Монголын маань төр цэвэршинэ дээ.

No comments:

Post a Comment